Lyftmästarna

Lyftmästarna

Företag i samverkan

Lyftmästarna är en grupp företag som samverkar för att erbjuda ett komplett koncept för materialhantering.
Vi kompletterar varandra i kompetens och inriktning. Vår samlade erfarenhet från branschen är mer än 150 år.

Vår affärsidé är att erbjuda materialhanteringsutrustning med specialinriktning på lyft. Inom detta område är vi kompletta.
Det innebär projektering, konsultation, leverans, montage, service och underhåll. Våra produkter kännetecknas av
hög kvalitet samt gott renumé.

Vi vill vara din lokala leverantör och arbeta i din närhet. Redan idag har vi god geografisk täckning men arbetar för att
täcka de vita fläckar som trots allt finns.

www.lyftmastarna.se